REDEYES thiết kế KEYVISUAL cho các chương trình SỰ KIỆN

REDEYES thiết kế KEYVISAL cho các chương trình SỰ KIỆN như Sắc màu tình ca, hội nghị kinh tế đối ngoại, đêm nhạc Trí Nguyễn, Mottainai, ....