Chi tiết sản phẩm

Tuyển dụng Gấp

Công ty TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO  MẮT ĐỎ cần TUYỂN GẤP

01 điều hành sản xuất xưởng in

05 công nhân gia công quảng cáo

-  02 nhân viên mua hàng

-  02 thiết kế

 

Chi tiết sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

----------------

Nguồn: P.Nhân sự - Redeyes